ПЛАНИНА И ДУХОВНОСТ | Јулијус Евола

У модерном свету постоје два чиниоца која су, више од осталих одговорна за спутавање реализације наше духовности, познате у најдревнијим традицијама: први чинилац јесте апстрактни карактер наше културе, а други…