О сељаштву, новцу и грађанском сталежу | Освалд Шпенглер

Свака права историја почиње тиме што се образују, као таква, два пра-сталежа, племство и свештенство, и што се издижу изнад сељаштва. Супротност великог и малог племства, краља и вазала, световне…