ХАКСЛИЈЕВ ,,КОНТРАПУНКТ“ | Препорука за читање #11

Из опуса Олдоса Хакслија, роман ,,Контрапункт'' представља најобимније и најкомплексније дело. У питању је роман-идеја, први пут објављен 1928. године. Као што код музичког контрапункта имамо више хармонијски зависних, а…