Наша победа је наш отпор, наш отпор је пример будућности! [из заборављеног чланка Милутина Бојића]

Морају доћи људи који ће разумети свој положај, који ће бити свесни да се морају одрећи себе у корист свога народа. Чија ће основна мисао бити ослобођење народно, ослобођење ма…