ЗАПИСИ ЈЕДНОГ ПРОСЈАКА

,,Уделите!", виче просјак,⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ,,Уделите, Христа ради!⁣ Макар ме данас спасите јада⁣⁣⁣⁣⁣⁣,⁣ више сам мртав него што жив сам⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ и дуго нисам овде и сада.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Као по контејнеру, претурам по прошлости⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣…