ПЛАНИНА И ДУХОВНОСТ | Јулијус Евола

У модерном свету постоје два чиниоца која су, више од осталих одговорна за спутавање реализације наше духовности, познате у најдревнијим традицијама: први чинилац јесте апстрактни карактер наше културе, а други…

О сељаштву, новцу и грађанском сталежу | Освалд Шпенглер

Свака права историја почиње тиме што се образују, као таква, два пра-сталежа, племство и свештенство, и што се издижу изнад сељаштва. Супротност великог и малог племства, краља и вазала, световне…

Претварање маске у лице или О ризицима симулације | Борислав Пекић

"Древно грчко веровање, инспирисано ликантропским стањима учесника обреда у тајним братствима вукова, утврђује да се: "нико вечно не може градити фантомом, а да то једном стварно не постане, нико не…